The CDs - discographical info

Grandpa's Spells

Storyville Records STCD 4182

(a) John Tchicai Quartet feat. Misha Mengelberg: John Tchicai (ts/b-cl, sequencer), Misha Mengelberg (p), Peter Danstrup (b/el-b), Gilbert Matthews (d, perc).

Focus Recording, Copenhagen Denmark, March 28-29 1992

Från Engeland Till Skottland / Nice Letter (trad / Tchicai)
Elevator 1 (Misha Mengelberg)
Grand's Spells (Jelly Roll Morton)
Improvisation C (Tchicai, Mengelberg, Danstrup, Matthews)
Ambrosia (Peter Danstrup)
Elevator 2 (Misha Mengelberg)
Hasty Passion (Peter Danstrup)
Cannonball Blues (Jelly Roll Morton)
Improvisation B (Tchicai, Mengelberg, Danstrup, Matthews)

Mambo Koyma (Art Pepper, arr. Michel Fernandez)

add Margriet Naber (key)
Heksehyl (John Tchicai)

matthews solo + sequence

Community Bells (John Tchicai)

as (a) without Mengelberg

Solen Er Saa Rød (Carl Nielsen)

danstrup solo + sequence

Moondust (John Tchicai)

| Back |